politika zasebnosti

Politika zasebnosti vsebuje informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja podjetje Moja elektrarna d.o.o. (v nadaljevanju upravljalec, »mi« ali »nas«).

V njej najdete informacije o namenih obdelave, pravni podlagi, vrstah osebnih podatkov, obdobju hrambe in vaših pravicah v zvezi z obdelavo.

Za osebni podatek se šteje vsaka informacija, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražena, in ki ga lahko posredno ali neposredno identificira.

 

KDO JE UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV?

Upravljalec vaših osebnih podatkov je:

Moja elektrarna d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, Slovenija
e-mail: info@mojaelektrarna.si
spletna stran: www.mojaelektrarna.si in www.mojaelektrarna.com

KAKO PRIDOBIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke pridobivamo neposredno od vas. Posredovanje osebnih podatkov je za vas obvezno le, kadar tako določa zakon. V preostalih primerih posredovanje osebnih podatkov ni obvezno, vendar pa v tem primeru obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi. Prav tako brez določenih osebnih podatkov ni možna sklenitev pogodbe.

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Zbrane osebne podatke obdelujemo zgolj, kadar imamo za to primerno pravno podlago in določene zakonite namene (tj. razloge za obdelavo). Vedno skrbimo za to, da izberemo najmanjši možni obseg osebnih podatkov, ki ga potrebujemo za dosego posameznega namena. Uporabljamo različne pravne podlage in sicer pogodbeni odnos, zakon, zakoniti interes ali vašo jasno privolitev. V primeru, da ste podali privolitev za obdelavo osebnih podatkov, imate vedno možnost to privolitev preklicati.

Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno, da se izpolni namen, za katere smo jih zbrali. Po preteku roka hrambe osebne podatke izbrišemo oz. jih uničimo tako, da rekonstrukcija osebnih podatkov ni več mogoča.

Več podrobnejših informacij si lahko pogledate v spodnji tabeli.

 

Namen obdelave

Kategorija osebnih podatkov

Pravna podlaga

Rok hramba

pošiljanje e-novic
in občasnika
našim vlagateljem

ime in priimek,
naslov prebivališča
ali e-naslov

zakon

do preklica

pošiljanje e-novic
in občasnika
drugim prejemnikom

ime in priimek,
naslov prebivališča
ali e-naslov

soglasje

do preklica

komunikacija na podlagi vašega povpraševanja

ime in priimek,
naslov prebivališča,
elektronski naslov,
telefonska številka

zakoniti interes učinkovite komunikacije s potencialnimi naročniki

2 meseca od zaključka komunikacije

priprava ponudbe  na podlagi vašega povpraševanja

ime in priimek podpisnika pogodbe,
naslov prebivališča,
elektronski naslov,
telefonska številka,
drugi podatki, ki se potrebujejo za pripravo ponudbe

predpogodbeni odnos

6 mesecev po oddaji ponudbe

sklenitev pogodbe in izvajanje obveznosti iz pogodbe

ime in priimek podpisnika pogodbe,
naslov prebivališča,
elektronski naslov,
telefonska številka,
drugi podatki, ki se potrebujejo za sklenitev pogodbe

pogodbeni odnos

5 let od prenehanja pogodbe

izdaja računov in računovodske storitve

računovodski ali davčni podatki

davčna zakonodaja

10 let po izdaji računa

nudenje informacij in pomoč vlagateljem

ime in priimek podpisnika pogodbe,
naslov prebivališča,
elektronski naslov,
telefonska številka

pogodbeni odnos

5 let od prenehanja pogodbe

izvedba statističnih analiz uporabe naše spletne strani

uporaba agregiranih podatkov, ki ne omogočajo identifikacije

zakoniti interes zagotavljanja dobre uporabniške izkušnje

5 let po izvedbi analize

zagotavljanje optimizirane in učinkovite spletne strani, varnosti omrežja in informacije ob obisku spletne strani

IP številka,
čas in datum obiska spletne strani,
verzija brskalnika

zakoniti interes zagotavljanja kibernetske varnosti

30 dni po obisku spletne strani

 

ALI POŠILJATE MOJE OSEBNE PODATKE TRETJIM OSEBAM?

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji). Podatke pa bomo posredovali tretjim osebam zgolj, kadar je to potrebno, da se doseže namen obdelave osebnih podatkov.

Tretje osebe, s katerimi delimo vaše osebne podatke:

 • partnerji Moja elektrarne d.o.o.;
 • podizvajalci Moje elektrarne d.o.o. za namen izvedbe del;
 • računovodski servis;
 • državni organi, kadar to zahteva zakonodaja (FURS, sodišče).

 

KAJ PA OSEBNI PODATKI, PRIDOBLJENI V POVEZAVI S TRGOVANJEM Z OBVEZNICAMI?

Na spletnem mestu Moja elektrarna izvajamo tudi storitev predstavitve in ponudbe zelenih obveznic, ki jih izdaja in prodaja naša povezana družba PV-Invest GmbH. To pomeni, da za matično družbo prek svojih komunikacijskih kanalov (telefon ali e-mail) sprejemamo in obdelujemo povpraševanja ter naročila, pošiljamo e-novice, ki so povezane s trgovanjem z obveznicami, in zagotavljamo podrobnejše informacije ter pomoč pri oddaji naročila.

Pri izvajanju teh storitev pa pridobimo tudi nekatere vaše osebne podatke, ki jih za nadaljnjo uporabo posredujemo družbi PV-Invest GmbH kot upravljalcu teh osebnih podatkov.

Tako kot pogodbeni obdelovalec po pooblastilu in v skladu z zahtevami upravljalca obdelujemo osebne podatke posameznikov, pridobljene z izvajanjem naših storitev. Te podatke obdelujemo izključno v obsegu in za namene, za katere nas je PV-Invest GmbH pooblastil, torej jih ne obdelujemo za lastne namene. Zagotavljamo visoko raven varovanja teh podatkov in smo zavezani k zaupnosti ter spoštovanju ostalih pogodbenih določil v skladu z 28. členom Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov. Pravno podlago za zbiranje in obdelavo teh podatkov pa črpamo iz upravičenj upravljalca in smo v zvezi s samimi dejanji obdelave vezani na navodila upravljalca.

Upravljalec osebnih podatkov v zvezi s trgovanjem z zelenimi obveznicami je:

PV-INVEST GmbH
Lakeside B07, 9020 Celovec, Avstrija
e-mail: office@pv-invest.com
telefon: +43 (0) 463 218 073 23

Spodnja tabela še bolj nazorno predstavlja, katere osebne podatke pridobimo kot pogodbeni obdelovalci. Z njo vam predstavljamo namen, čas hrambe in pravno podlago, ki jo je za obdelavo osebnih podatkov določil upravljalec.

 

Namen obdelave

Kategorija osebnih podatkov

Pravna podlaga

Rok hrambe

pošiljanje e-novic obstoječim lastnikom obveznic

ime in priimek,
e-naslov

zakon

do preklica

pošiljanje e-novic v zvezi z obveznicami drugim prejemnikom

ime in priimek,
e-naslov

soglasje

do preklica

komunikacija na podlagi vašega povpraševanja

ime in priimek,
telefonska številka
ali e-naslov

zakoniti interes učinkovite komunikacije z namenom pridobitve novih kupcev obveznic

2 meseca od zaključka komunikacije

obdelava spletnih ali telefonskih naročil

ime in priimek,
telefonska številka
ali e-naslov

predpogodbeni odnos

6 mesecev po oddaji ponudbe

nudenje informacij in pomoč pri oddajanju naročil

ime in priimek,
telefonska številka
ali elektronski naslov

predpogodbeni odnos

6 mesecev po oddaji ponudbe

posredovanje osebnih podatkov upravljalcu in bankam za namen izvedbe nakupa

nabor podatkov je posamezniku podan na obrazcu

pogodbeno razmerje

skladno z zakonodajo

 

Za uveljavljanje vseh pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi komunikacije glede trgovanja z zelenimi obveznicami, ki vam pripadajo po zakonu in so podrobneje določene v spodnjem poglavju, se, prosimo, obrnite na družbo PV-INVEST GmbH, ki je upravljalec teh podatkov. Lahko jim pišete na e-naslov office@pv-invest.com ali po pošti Lakeside B07, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria.

 

KAKO VARUJETE MOJE PODATKE?

Za varstvo osebnih podatkov uporabljamo različne organizacijske in tehnične ukrepe, s katerimi zagotavljamo čim višji nivo varnosti osebnih podatkov in jih ščitimo pred izgubo, manipulacijo, uničenjem ali nepooblaščenimi posegi.

Osebne podatke hranimo v fizični in elektronski obliki. Temu primerno smo sprejeli različne ukrepe varovanja, ki vključujejo:

 • zaklepanje poslovnih prostorov;
 • omejitev dostopa do osebnih podatkov na pooblaščene osebe;
 • izobraževanje zaposlenih na temo varstva osebnih podatkov;
 • skrbna izbira in nadzor nad zunanjimi pogodbenimi obdelovalci;
 • redno posodabljanje strojne in programske opreme, kjer hranimo podatke;
 • redna izdelava varnostnih kopij, standardni požarni zid, uporaba zaščitnih gesel;
 • zbiranje minimalne količine osebnih podatkov.

Upravljalec bo v primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov o vsaki takšni kršitvi brez odlašanja obvestil informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ za Slovenijo.

V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa vas bo upravljalec o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

 

KAKŠNE SO MOJE PRAVICE?

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • Pravica do dostopa osebnih podatkov: zahtevate lahko informacijo, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in informacijo o obdelavi, ki jo izvajamo.
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: v kolikor bi prišlo do nepopolnih oz. netočnih podatkov, lahko zahtevate popravek.
 • Pravica do izpisa osebnih podatkov: zahtevate lahko, da osebne podatke posredujemo v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov: zahtevate lahko, da začasno omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, npr. za čas trajanja popravka osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas. V tem primeru bomo vaše osebne podatke začasno prenehali uporabljati, ne bomo pa jih izbrisali.
 • Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na pravni podlagi zakonitega interesa ali v primerih izvajanja tržne komunikacije, imate pravico ugovarjati takšni obdelavi.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: zahtevate lahko izbris, pri čemer pa ne smemo izbrisati podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa (ki je še v veljavi) in podatkov, ki jih obdelujem na podlagi zakon, razen če je že potekel rok hrambe.
 • Pravica do preklica privolitve: kadar obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete. Preklic privolitve se izvede brez kakršnih koli negativnih posledic za vas. Obstaja pa možnost, da vam po preklicu določenih storitev ne bomo mogli nuditi.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: zahtevate lahko, da osebne podatke, ki jih obdelujemo o vas, posredujemo drugemu upravljalcu osebnih podatkov. To lahko izvedemo le, kadar je to tehnično izvedljivo.

Vse pravice lahko izvajate tako, da nam pišete na e-naslov info@mojaelektrarna.si ali po pošti na naslov Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, Slovenija.

V primeru, da prejmemo zahtevo za uveljavljanje pravice, iz katere pa ne moremo zanesljivo ugotoviti identitete posameznika, si pridržujemo pravico, da vas pozovemo na predložitev ustreznih osebnih podatkov, ki nam bodo omogočili zanesljivo identifikacijo. V primeru, da teh podatkov ne boste predložili, vaše zahteve ne bomo obravnavali.

V vseh ostalih primerih bomo na zahteve odgovorili v roku 30 dni od prejema, razen v primeru obsežnih zahtev, kjer bomo za pripravo odgovora potrebovali več časa. O podaljšanju roka vas bomo predhodno ustrezno obvestili.

V kolikor menite, da je pri upravljalcu prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki ga v Sloveniji predstavlja informacijski pooblaščenec.

 

SPREMEMBA POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico do spremembe politike zasebnosti. Najnovejša verzija politike zasebnosti bo vedno objavljena na spletni strani: www.mojaelektrarna.si.

 

 

Politika zasebnosti je veljavna od 27. decembra 2022.

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.