Zeleni obveznici PV-Invest 2023

Želite boljši jutri?

Tukaj in zdaj je priložnost!

↓↓↓

ODLOČITEV ZA OBVEZNICI PV-INVEST JE ODLOČITEV ZA VARNO NALOŽBO

Želite sodelovati pri ohranjanju okolja in pri tem z varno naložbo nadpovprečno zaslužiti? Ponujamo vam izjemno naložbeno priložnost, zeleni obveznici naše lastnice, avstrijske skupine PV-Invest.

Svoji zeleni obveznici lahko na tem mestu prek spleta naročite kar iz udobja naslanjača. V potrditev naročila boste po elektronski/klasični pošti prejeli predizpolnjeni vpisni list.

Na voljo sta dve obveznici, in sicer Zelena obveznica PV-Invest 2023-2028 s 5% fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2023-2033 s spremenljivo obrestno mero (3-mesečni EURIBOR + 1 % letno; prvo leto so obresti 5 %).

Pri zgoraj navedeni zeleni obveznici s fiksno obrestno mero gre za klasično ponudbo, posebnost in privlačnost zgoraj navedene zelene obveznice s spremenljivo obrestno mero pa je ta, da bomo vlagateljem vsako leto vrnili 10 % nominalne vrednosti.

ZELENI OBVEZNICI PV-INVEST STA OBVEZNICI ZA ČISTO ELEKTRIKO

Družba PV-Invest GmbH se že od svoje ustanovitve zavzema za proizvodnjo energije iz trajnostnih virov. Proizvodnja električne energije s fotovoltaiko je izredno učinkovita in uspešna, zato ima majhen ekološki odtis. Naša fotovoltaična elektrarna v prvem letu delovanja v povprečju prihrani enako količino CO2, kot je nastala pri proizvodnji posameznih sestavnih delov sistema.

Poleg tega je fotovoltaika trg, ki izredno hitro raste. Ključni dejavniki te rasti so ambiciozni podnebni cilji in vse večje zanimanje za e-mobilnost. Da bi zadovoljili hitro naraščajoče povpraševanje po okolju prijazni energiji, družba PV-Invest razvija številne druge projekte elektrarn v različnih državah srednje in južne Evrope.

Družba PV-Invest ima tudi letos v načrtu več projektov. Podjetje se trenutno osredotoča na širitev svojega portfelja v regiji, kjer je družba PV-Invest zgradila svoje prve elektrarne. Na jugu Italije, v Apuliji, družba PV-Invest razvija številne projekte, ki bodo izkoristili veliko moč sončnega sevanja v regiji in še čakajo na izvedbo.

Za dodaten zagon je poskrbel vstop družbe Liechtenstein Invest GmbH, ki je v družbi PV-Invest prevzela približno 42-odstotni delež, da bi skupaj pospešili širitev izgradnje fotovoltaičnih elektrarn. Skupni cilj spodbujanja širitve obnovljivih virov energije ter trajnostne in trajnostno naravnane proizvodnje na nacionalni in mednarodni ravni združuje delničarje v njihovem zaupanju v moč rasti družbe PV-Invest .

Od leta 2009 družba PV-Invest stalno ponuja tudi varne naložbe v obveznice s privlačnimi in varnimi letnimi obrestnimi merami. S takšnim rednim izdajanjem fotovoltaičnih obveznic lahko v družbi PV-Invest še naprej uresničujemo svojo vizijo: izgradnjo in priklop novih elektrarn, ki električno energijo s pomočjo in z močjo narave proizvajajo skladno z načeli trajnostnega razvoja.

POMEMBNE informacije

Izjava o omejitvi odgovornosti

NAMEN
tega besedila je izključno oglaševanje javne ponudbe vrednostnih papirjev družbe

PV-Invest GmbH, FN 331809f, Lakeside B07, A 9020 Celovec (v nadaljevanju Izdajatelj ali Družba). To besedilo ni niti prospekt niti ponudba vrednostnih papirjev ali vabilo k oddaji ponudbe niti ni osebno priporočilo za vrednostne papirje izdajatelja. Ponudbo vrednostnih papirjev izdajatelja sestavljata izključno osnovni prospekt (v nadaljevanju  Prospekt), ki ga je odobril luksemburški organ za finančni nadzor (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), in pripadajoči končni pogoji za vsako posamezno izdajo vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Končni pogoji).

OBVESTILO
v skladu s 4. odstavkom avstrijskega zakona o kapitalskih trgih KMG (Kapitalmarktgesetz)

Prospekt je izdajatelj v skladu z zakonskimi zahtevami objavil na svoji spletni strani v razdelku Investor Relations na povezavi, brezplačno pa je na voljo tudi na sedežu družbe PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec v običajnem delovnem času družbe.

OPOZORILO

Vlagatelji morajo svojo odločitev o naložbi sprejeti izključno na podlagi javno objavljenega Prospekta, ki ga je odobril luksemburški finančni nadzorni organ CSSF, in Končnih pogojev, ki veljajo za  posamezno izdajo. Vlagatelji se morajo pri sprejemanju naložbene odločitve zanašati izključno na lastno oceno družbe in vrednostnih papirjev, ki jih izda družba, vključno z njihovimi prednostmi in tveganji, povezanimi z naložbo v vrednostne papirje. Vlaganje v vrednostne papirje družbe vključuje pomembna tveganja, vključno z delno ali popolno izgubo vloženega kapitala in tveganjem, da naložba ne bo prinesla nobenega donosa. Poleg tega ta naložba ne spada med naložbe, za katere bi bilo zakonsko zagotovljeno jamstvo in odškodnine za vlagatelje. Vlagatelji se morajo pred svojo odločitvijo o naložbi podrobno seznaniti s priložnostmi in tveganji, ki jih prinašajo ti vrednostni papirji, ter po potrebi poiskati tudi pravni ali davčni nasvet. Pri tem naj bodo še posebej pozorni na tveganja, ki so v prospektu navedena od strani 12 dalje.

 

DODATNA POJASNILA

Vsi zainteresirani kupci obveznic PV-Invest (Zelena obveznica PV-Invest 2023-2028 s fiksno obrestno mero in Zelena obveznica PV-Invest 2023-2033 s spremenljivo obrestno mero) lahko opravijo sprejem obveznic na trgovalni račun pri bankah in borzno-posredniških družbah. Pogoj za nakup obveznic je odprt trgovalni račun za vrednostne papirje pri eni od bank ali borzno-posredniških družb; če trgovalnega računa še nimate, ga lahko odprete pri bankah in borznoposredniških družbah. Kupci obveznic, ki so vešči spletnega poslovanja, lahko nakup opravijo tudi sami neposredno na naslovu www.mojaelektrarna.com.

Prospekt je na tej povezavi objavljen na spletni strani izdajatelja obveznic PV-Invest GmbH. Predstavitev izdanih obveznic je na voljo na spletni strani podjetja Moja elektrarna d.o.o. na povezavi www.mojaelektrarna.com, in na sedežih obeh podjetij, PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, in Moja elektrarna d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 Maribor. Zainteresiranim vlagateljem lahko predstavitev obveznic pošljemo tudi po elektronski ali navadni pošti. Izdani sta dve obveznici, Zelena obveznica PV-Invest 2023-2028 s fiksno obrestno mero in Zelena obveznica PV-Invest 2023-2033 s spremenljivo obrestno mero. Obseg emisije pri vsaki obveznici znaša 10.000.000 EUR . Zapadlost prve je 15. 11. 2028, druge pa 15. 11. 2033. Obrestna mera pri prvi je 5 % letno, pri drugi pa 3-mesečni EURIBOR + 1 % letno (prvo leto 5 %). Če javna ponudba ne bo predčasno zaključena, traja vpisno obdobje do 15. 6. 2024. Datum izdaje: 30. 10. 2023. Obveznice kotirajo na Dunajski borzi. Plačilno mesto: Baader Bank AG.

 

PROSPEKT, KONČNI POGOJI IN POVZETEK SPECIFIKACIJ

Prospekt, ki ga je 13. oktobra 2023 potrdil luksemburški nadzorni organ za finančne trge, Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF, in o katerem so bili uradno obveščeni avstrijski zvezni organ za finančni nadzor BaFin, avstrijski zvezni organ za nadzor finančnih storitev FMA in slovenski organ ATVP, ter z njim povezani končni pogoji ter povzetka specifikacij so vam na voljo na spodnjih povezavah.

Izdaja obveznic je bila podaljšana do 15. junija 2024. Novi pogoji veljajo od 17. februarja 2024.

Pogoji, ki so veljali do 16. februarja 2024, so na voljo tukaj.

 

Moja elektrarna

 

PV-Invest

 

Oglasna zloženka

 


Občasnik

 

Piškotki

 

Na spletni strani uporabljamo samo nujne piškotke, za katere ne potrebujemo privolitve.

 

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.