Zeleni obveznici PV-Invest 2023

Vlagajte zeleno in donosno

Kaj je obveznica

Obveznica je dolžniški vrednostni papir, pri katerem vlagatelj izdajatelju posodi denar. Gre za vrednostni papir za srednje- in dolgoročno zbiranje kapitala, ki se mu pripisujejo obresti. Vrednost obveznice je enaka terjatvi vlagatelja do družbe PV-Invest GmbH. Z vpisom obveznice vlagatelj tako postane izdajateljev upnik.

Imetnik obveznice ni upravičen le do povračila vloženega zneska oziroma glavnice, temveč tudi do plačila dogovorjenih obresti. Večina obveznic družbe PV-Invest GmbH ima fiksno obrestno mero, kar pomeni, da je obrestna mera določena že na začetku in ni odvisna od nastopa določenih dogodkov.

Obveznice na splošno veljajo za obliko naložbe z nizkim tveganjem, saj imajo vnaprej določene kuponske oziroma obrestne mere in rok zapadlosti. V nasprotju z delnicami tukaj torej že ob vpisu veste, ali bo vaša naložba ustvarila kaj donosa in kakšen bo ta donos.

Kaj je zelena obveznica

Izraz zelena obveznica (ang. green bond) označuje obrestonosni vrednostni papir, ki se uporablja za financiranje projektov na področju varstva okolja in podnebnih sprememb.

Izdaja zelenih obveznic nam omogoča izgradnjo in priklop novih elektrarn za trajnostno proizvodnjo električne energije – z močjo in s pomočjo narave. Aktualni zeleni obveznici PV-Invest sta: 

  • zelena obveznica PV-Invest 2023-2028
    s 5-odstotno fiksno obrestno mero
  • zelena obveznica PV-Invest 2023-2033
    s spremenljivo obrestno mero
    – 3-mesečni euribor + 1 % letno; prvo leto 5 %
    – vlagateljem vsako leto vrnemo 10 % nominalne vrednosti

Vabimo vas, da se pred odločitvijo seznanite z vsemi informacijami, sami obveznici pa lahko naročite v razdelku “Želim sodelovati”.

INFORMACIJe ZA vlagatelje v zeleni obveznici PV-Invest

Imetnik zelene obveznice PV-Invest postanete z dnem izdaje. Rok trajanja obveznic je pet oziroma deset let. Obe obveznici sta uvrščeni na dunajsko borzo, zato se z njima lahko trguje in se ju prodaja. Za več informacij obiščite spletno stran dunajske borze www.wienerborse.at.

Obveznice PV-Invest GmbH so na voljo v apoenih z nominalno vrednostjo 1.000 EUR na apoen. V primeru, da izberete Zeleno obveznico PV-Invest 2023-2028, boste zanjo prejeli letno fiksno obrestno mero v višini 5 %*, če pa se odločite za zeleno obveznico PV-Invest 2023-2033 s spremenljivo obrestno mero, pa boste zanjo prejeli 3-mesečni EURIBOR z letnim presečnim datumom 31. oktobra in s pribitkom 1 % (zaokroženo v skladu s standardom DIN‑1333)*. Pri 10 letni zeleni obveznici vlagateljem vsako leto vrnemo 10 % nominalne vrednosti.

Po petih oziroma desetih letih se vam povrne tudi vplačani nominalni kapital oz. preostanek nominalne vrednosti kapitala (pri 10 letni obveznici se vam v zadnjem letu povrne preostalih 10% nominalne vrednosti). Davek na kapitalski dobiček od prihodkov od obresti plača neposredno družba PV-Invest GmbH. Rezidenti Republike Slovenije morajo v Sloveniji za druge obresti do 28.2. oddati Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto 20XX (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU).

*Pred odbitkom davka na kapitalski dobiček

KORAKI DO VAŠE ZELENE OBVEZNICE

Zagotavljamo KAKOVOSTNE INFORMACIJE IN CELOSTNO SVETOVANJE

Dobro obveščen kupec obveznic je za nas izredno pomemben. Medsebojno zaupanje je temelj, na katerem gradimo trajnostno sodelovanje med vami kot vlagateljem in nami kot operaterjem elektrarn. Za izdajo obveznic morajo biti izpolnjene stroge zakonske zahteve. Tako je med drugim treba v potrditev predložiti tudi prospekt z obsežnimi informacijami. Obveznico je mogoče ponuditi v vpis šele po uradni potrditvi. Odobreni prospekt za zeleno obveznico PV-Invest je objavljen na naši spletni strani.

RAČUN VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Za vpis obveznic PV-Invest potrebujete pri banki ali borzno-posredniški hiši trgovalni račun. Če že imate trgovalni račun, lahko zeleni obveznici PV-Invest naročite prek naše spletne strani. Če pa trgovalnega računa še nimate, ga lahko odprete na katerikoli banki ali borzno-posredniški hiši, ki ponuja možnost odprtja trgovalnega računa.

NAROČILO OBVEZNICE

Izpolnjene obrazce za vpis obveznice PV-Invest boste prejeli kot potrdilo o naročilu po elektronski pošti ali navadni pošti. Prosimo, da nam podpisani obrazec vrnete po elektronski  pošti na info@mojaelektrarna.si ali po navadni pošti na Moja elektrarna d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 Maribor.

OBDELAVA PLAČIL

Prosimo, da znesek vpisa (vključno z agio in morebitnimi pripadajočimi obrestmi) v roku treh dni nakažete na transakcijski račun PV-Invest GmbH pri Baader Bank Aktiengesellschaft, odprt na ime PV-Invest GmbH, Lakeside B07, 9020 Celovec, Avstrija, TRR DE27 7003 3100 0028 8100 00, BIC BDWBDEMM.

IZROČITEV OBVEZNIC

Obveznice se vpisnikom dodelijo po vrstnem redu prejema. Vpisnikom, ki bodo vplačali v roku, bodo obveznice izročene na račun vrednostnih papirjev. Izročitev obveznic se opravi po datumu izdaje. V odvisnosti od časa obdelave banke, pri kateri je odprt račun vrednostnih papirjev, lahko dejanski vpis dobroimetja na vaš skrbniški račun  vrednostnih papirjev zahteva določen čas.

Stik z nami

Če imate dodatna vprašanja, nas lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro kontaktirate po elektronski pošti ali telefonu. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja in vam pomagali pri nakupu obveznic.

 

E-naslov: info@mojaelektrarna.si
Telefon: 059 102 858

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

KAKO LAHKO KUPIM OBVEZNICO?

Lahko greste neposredno na našo spletno stran in v razdelku Želim sodelovati naročite želene obveznice. Zatem vam bomo v potrditev poslali vpisni obrazec. Prosimo, da ga podpišete in pošljete družbi Moja elektrarna d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, ter znesek vpisa v treh dneh nakažete na račun družbe PV-Invest.

KOMU JE OBVEZNICA NAMENJENA?

S ponudbo obeh obveznic želimo nagovoriti predvsem varčevalce in zasebne vlagatelje, ki iščejo privlačno finančno naložbo in obenem želijo vlagati v okolju prijazno proizvodnjo električne energije.

KATERE DOKUMENTE BOM PREJEL? ALI BOM PREJEL KAKŠNO LISTINO?

Posamezna potrdila se ne izdajajo, obstaja tako imenovano globalno potrdilo (nem. Globalurkunde), ki je deponirano pri avstrijski centralni depotni družbi vrednostnih papirjev OeKB CSD GmbH. Od svoje banke boste prejeli obračun prenosa in izpisek o vrednostnih papirjih.

ALI JE MOGOČE OBVEZNICO PRODATI PREDČASNO?

Z vrednostnim papirjem je mogoče prosto trgovati. Obveznica je uvrščena v trgovanje na MTF na Dunaju (nekdanji tretji trg dunajske borze). Če želite vrednostni papir prodati pred njegovo zapadlostjo, to lahko storite na tej borzi.

ALI JE MOŽNA PREDČASNA PREKINITEV POGODBE?

Po zaključenem tretjem letu od vpisa obveznic lahko izdajatelj obveznic brez navedbe razlogov v celoti, ne pa tudi deloma, predčasno prekine pogodbo. Predčasna prekinitev pogodbe je mogoča le ob izteku koledarskega četrtletja z izplačilom 102 % nominalne vrednosti, povečane za natečene obresti do datuma prekinitve. Izredna prekinitev pogodbe z obveznicami je mogoča le iz utemeljenega razloga. Izredni razlogi za odpoved so navedeni v poglavju 8.2 Pogojev obveznice.

KJE LAHKO NAJDEM DODATNE INFORMACIJE IN KOGA LAHKO VPRAŠAM?

Če imate dodatna vprašanja o našem podjetju ali obveznicah, nas lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro pokličete na telefonsko številko 059 102 858 ali nam pišete po e-pošti na naslov info@mojaelektrarna.si.

ZAKAJ MORAM PLAČATI NATEČENE OBRESTI?

Ker se obresti za zelene obveznice PV-Invest izplačujejo z zamikom za celotno obrestno obdobje, se razlika med natečenimi obrestmi v času vpisa in natečenimi obrestmi v času izplačila izravna s poračunom natečenih obresti. Zaradi datuma izdaje 16. novembra 2023 in obračunavanja obresti, ki se začne z njim, je treba za vpise po datumu izdaje plačati natečene obresti.

Obračunane obresti bo sistem rezervacij na našem spletnem mestu samodejno izračunal za dan vpisa in bodo prav tako že prikazane na poslanem vpisnem obrazcu.

Razvoj portfelja

ZELENE OBVEZNICE

PV-INVEST IZ PRETEKLIH LET

 

10% LEQUILE PV OBVEZNICA 2009–2019

Projekt: izgradnja fotovoltaične elektrarne v kraju Lequile v Italiji; izdajatelj: Managementkompetenz PV-Invest Lequile GmbH; vrsta vrednostnega papirja: obveznice, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 10 let; cena ob izdaji: 103 %; obrestna mera: 10% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice; vrsta obresti: fiksne; datum zapadlosti obresti: 15. oktober, prvo izplačilo 15. 10. 2010; odplačilo: 100%; datum odplačila: 15. oktober 2019; valuta: evro; obseg izdaje: 950.000,00 EUR; apoen: 50.000,00 EUR

10% APULIJA 2 PV OBVEZNICA 2010–2020

Projekt: izgradnja fotovoltaične elektrarne v Apuliji v Italiji; izdajatelj: PV-Invest Apulija 2 GmbH; vrsta vrednostnega papirja: obveznice, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 10 let; cena ob izdaji: 103 %; obrestna mera: 10% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice ali spremenljiva obrestna mera, ki ima za osnovo 3-mesečni euribor, ki se letno poveča za 7%; vrsta obresti: fiksna ali spremenljiva obrestna mera – vlagatelj se lahko o vrsti obrestovanja odloči ob vpisu; datum zapadlosti obresti: 15. november, prvo izplačilo 15. 11. 2010; odplačilo: 100%; datum odplačila: 15. november 2020; valuta: evro; obseg izdaje: 1 milijon EUR: apoen: 50.000,00 EUR


8% SLOVENSKA PV OBVEZNICA 2011–2021

Projekt: Izgradnja dveh fotovoltaičnih elektrarn v Sloveniji, SE Zorenci 1 in 2; izdajatelj: PV-Invest Slowenien GmbH; vrsta vrednostnega papirja: obveznice, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 10 let; cena ob izdaji: 103 %; obrestna mera: 8% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice ali spremenljiva obrestna mera, ki ima za osnovo 3-mesečni euribor, ki se letno poveča za 5%; vrsta obresti: fiksna ali spremenljiva obrestna mera – vlagatelj se lahko o vrsti obrestovanja odloči ob vpisu; datum zapadlosti obresti: 15. november, prvo izplačilo 15. 11. 2012; odplačilo: 100%; datum odplačila: 15. november 2022; valuta: evro; obseg izdaje: 650.000,00 EUR; apoen: 50.000,00 EUR


10% COLLEMETO PV OBVEZNICA 2012–2022

Projekt: Izgradnja fotovoltaične elektrarne v kraju Collemeto v Italiji; izdajatelj: PV-Invest Apulija 2 GmbH; vrsta vrednostnega papirja: obveznice, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 10 let; cena ob izdaji: 103 %; obrestna mera: 10% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice ali spremenljiva obrestna mera, ki ima za osnovo 3-mesečni euribor, ki se letno poveča za 7%; vrsta obresti: fiksna ali spremenljiva obrestna mera – vlagatelj se lahko o vrsti obrestovanja odloči ob vpisu; datum zapadlosti obresti: 15. marec, prvo izplačilo 15. 3. 2013; odplačilo: 100%; datum odplačila: 15. marec 2022; valuta: evro; obseg izdaje: 2 milijona EUR; apoen: 50.000,00 EUR


PV-INVEST FOTOVOLTAIČNA OBVEZNICA A) 4,15% LETNO 2016-2023

Projekt: prihodki od obveznic so namenjeni predvsem financiranju rasti, in sicer zlasti pridobivanju dodatnih projektov in nepremičnin ter v manjši meri tudi izboljšanju finančne strukture; izdajatelj: PV-Invest GmbH; vrsta vrednostnega papirja: nepodrejene obveznice s fiksno obrestno mero, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 7 let: cena ob izdaji: 101 %; obrestna mera: 4,15% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice; vrsta obresti: fiksne; datum zapadlosti obresti: 5. december, prvo izplačilo 5. 12. 2017; odplačilo: 100%; datum odplačila: 4. december 2023; valuta: evro; obseg izdaje: 5 milijonov EUR; apoen: 1.000,00 EUR; ISIN: DE000A189CF6


PV-INVEST FOTOVOLTAIČNA OBVEZNICA B) 4,50% LETNO 2016-2026

Projekt: prihodki od obveznic so namenjeni predvsem financiranju rasti, in sicer zlasti pridobivanju dodatnih projektov in nepremičnin ter v manjši meri tudi izboljšanju finančne strukture; izdajatelj: PV-Invest GmbH; vrsta vrednostnega papirja: nepodrejene obveznice s fiksno obrestno mero, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 10 let; cena ob izdaji: 101 %; obrestna mera: 4,50% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice; vrsta obresti: fiksne; datum zapadlosti obresti: 5. december, prvo izplačilo 5. 12. 2017; odplačilo: 100%; datum odplačila: 4. december 2026; valuta: evro; obseg izdaje: 5 milijonov EUR; apoen: 1.000,00 EUR; ISIN: E000A189CF6


PV-INVEST FOTOVOLTAIČNA OBVEZNICA 4,15% LETNO 2017-2024

Projekt: prihodki od obveznic so namenjeni predvsem financiranju rasti, in sicer zlasti pridobivanju dodatnih projektov in nepremičnin ter v manjši meri tudi izboljšanju finančne strukture; izdajatelj: PV-Invest GmbH; vrsta vrednostnega papirja: nepodrejene obveznice s fiksno obrestno mero, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 7 let; cena ob izdaji: 101 %; obrestna mera: 4,15% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice; vrsta obresti: fiksne; datum zapadlosti obresti: 18. december, prvo izplačilo 18. 1. 2018; odplačilo: 100%; datum odplačila: 18. december 2024; valuta: evro; obseg izdaje: do 7,5 milijona EUR; apoen: 1.000,00 EUR; ISIN: AT0000A1YY14


PV-INVEST FOTOVOLTAIČNA OBVEZNICA B) 4,50% LETNO 2017-2027

Projekt: prihodki od obveznic so namenjeni predvsem financiranju rasti, in sicer zlasti pridobivanju dodatnih projektov in nepremičnin ter v manjši meri tudi izboljšanju finančne strukture; izdajatelj: PV-Invest GmbH; vrsta vrednostnega papirja: nepodrejene obveznice s fiksno obrestno mero, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 10 let; cena ob izdaji: 101 %; obrestna mera: 4,50% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice; vrsta obresti: fiksne; datum zapadlosti obresti: 18. december, prvo izplačilo 18. 1. 2018; odplačilo: 100%; datum odplačila: 18. december 2024; valuta: evro: obseg izdaje: do 7,5 milijona EUR; apoen: 1.000,00 EUR; ISIN: AT0000A1YY22


OBVEZNICA ELEKTRARNE PV-INVEST A) 4,15% LETNO 2019-2026

Projekt: prihodki od obveznic so namenjeni predvsem financiranju rasti, in sicer zlasti pridobivanju dodatnih projektov in nepremičnin ter v manjši meri tudi izboljšanju finančne strukture; izdajatelj: PV-Invest GmbH; vrsta vrednostnega papirja: nepodrejene obveznice s fiksno obrestno mero, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 7 let; cena ob izdaji: 101 %; obrestna mera: 4,15% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice; vrsta obresti: fiksne; datum zapadlosti obresti: 14. januar, prvo izplačilo 14. 1. 2020; odplačilo: 100%; datum odplačila: 14. januar 2026; valuta: evro; obseg izdaje: do 7,5 milijona EUR; apoen: 1.000,00 EUR; ISIN: AT0000A23UQ1


OBVEZNICA ELEKTRARNE PV-INVEST B) 4,50% LETNO 2019-2029

Projekt: prihodki od obveznic so namenjeni predvsem financiranju rasti, in sicer zlasti pridobivanju dodatnih projektov in nepremičnin ter v manjši meri tudi izboljšanju finančne strukture; izdajatelj: PV-Invest GmbH; vrsta vrednostnega papirja: nepodrejene obveznice s fiksno obrestno mero, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 10 let; cena ob izdaji: 101 %; obrestna mera: 4,50% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice; vrsta obresti: fiksne; datum zapadlosti obresti: 14. januar, prvo izplačilo 14. 1. 2020; odplačilo: 100%; datum odplačila: 14. oktober 2029; valuta: evro; obseg izdaje: do 7,5 milijona EUR; apoen: 1.000,00 EUR; ISIN: AT0000A23UP3


4,15% PV-INVEST ZELENA OBVEZNICA 2019-2026

Projekt: prihodki od obveznic namenjeni predvsem financiranju rasti, zlasti s širitvijo portfelja na obstoječih trgih ter vstopom na srbski in grški trg.; izdajatelj: PV-Invest GmbH; vrsta vrednostnega papirja: nepodrejene obveznice s fiksno obrestno mero, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 7 let; cena ob izdaji: 101 %; obrestna mera: 4,15% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice: vrsta obresti: fiksne; datum zapadlosti obresti: 31. oktober, prvo izplačilo 31. 10. 2020; odplačilo: 100%; datum odplačila: 31. oktober 2026; valuta: evro; obseg izdaje: do 7,5 milijona EUR; apoen: 1.000,00 EUR; ISIN: AT0000A2A1L7


4,50% PV-INVEST ZELENA OBVEZNICA 2019-2029

Projekt: prihodki od obveznic so namenjeni predvsem financiranju rasti, zlasti s širitvijo portfelja na obstoječih trgih ter vstopom na srbski in grški trg; izdajatelj: PV-Invest GmbH; vrsta vrednostnega papirja: nepodrejene obveznice s fiksno obrestno mero, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 10 let; cena ob izdaji: 101 %; obrestna mera: 4,50% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice; vrsta obresti: fiksne; datum zapadlosti obresti: 31. oktober, prvo izplačilo 31. 10. 2020; odplačilo: 100%; datum odplačila: 31. oktober 2029; valuta: evro; obseg izdaje: do 7,5 milijona EUR; apoen: 1.000,00 EUR; ISIN: AT0000A2A1M5


3,50% PV-INVEST ZELENA OBVEZNICA 2020-2025

Projekt: prihodki od obveznic so namenjeni predvsem financiranju rasti, zlasti s širitvijo portfelja na obstoječih trgih ter vstopu na srbski in španski trg; izdajatelj: PV-Invest GmbH; vrsta vrednostnega papirja: nepodrejene obveznice s fiksno obrestno mero, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 55 mesecev; cena ob izdaji: 101 %; obrestna mera: 3,50% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice; vrsta obresti: fiksne; datum zapadlosti obresti: 23. november, prvo izplačilo 23. 11. 2021; odplačilo: 100%; datum odplačila: 22. junij 2025; valuta: evro; obseg izdaje: do 7,5 milijona EUR; apoen: 1.000,00 EUR; ISIN: AT0000A2KRF8


4,50% PV-INVEST ZELENA OBVEZNICA 2020-2030

Projekt: prihodki od obveznic so namenjeni predvsem financiranju rasti, zlasti s širitvijo portfelja na obstoječih trgih ter vstopu na srbski in španski trg; izdajatelj: PV-Invest GmbH; vrsta vrednostnega papirja: Nepodrejene obveznice s fiksno obrestno mero, ki se glasijo na prinosnika; ročnost: 120 mesecev; cena ob izdaji: 101 %; obrestna mera: 4,50% fiksna obrestna mera za celotno obdobje trajanja obveznice; vrsta obresti: fiksne; datum zapadlosti obresti: 23. november, prvo izplačilo 23. 11. 2021; odplačilo: 100%; datum odplačila: 22. november 2030; valuta: evro; obseg izdaje: do 7,5 milijona EUR; apoen: 1.000,00 EUR; ISIN: AT0000A2KRG6

 

AKTUALNI

ZELENI OBVEZNICI PV-INVEST

 

Z vpisom zelene obveznice PV-Invest lahko izkoristite prednosti privlačne letne obrestne mere. PV-Invest z rednimi izdajami tržno zanimivih obveznic beleži uspehe že od leta 2009. Stabilnost donosov naložb v zelene obveznice PV-Invest cenijo tako zasebni kot institucionalni vlagatelji.

 

 

POMEMBNE INFORMACIJE

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

NAMEN
tega besedila je izključno oglaševanje javne ponudbe vrednostnih papirjev družbe

PV-Invest GmbH, FN 331809f, Lakeside B07, A 9020 Celovec (v nadaljevanju Izdajatelj ali Družba). To besedilo ni niti prospekt niti ponudba vrednostnih papirjev ali vabilo k oddaji ponudbe niti ni osebno priporočilo za vrednostne papirje izdajatelja. Ponudbo vrednostnih papirjev izdajatelja sestavljata izključno osnovni prospekt (v nadaljevanju  Prospekt), ki ga je odobril luksemburški organ za finančni nadzor (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), in pripadajoči končni pogoji za vsako posamezno izdajo vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Končni pogoji).

OBVESTILO
v skladu s 4. odstavkom avstrijskega zakona o kapitalskih trgih KMG (Kapitalmarktgesetz)

Prospekt je izdajatelj v skladu z zakonskimi zahtevami objavil na svoji spletni strani v razdelku Investor Relations na povezavi, brezplačno pa je na voljo tudi na sedežu družbe PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec v običajnem delovnem času družbe.

OPOZORILO

Vlagatelji morajo svojo odločitev o naložbi sprejeti izključno na podlagi javno objavljenega Prospekta, ki ga je odobril luksemburški finančni nadzorni organ CSSF, in Končnih pogojev, ki veljajo za  posamezno izdajo. Vlagatelji se morajo pri sprejemanju naložbene odločitve zanašati izključno na lastno oceno družbe in vrednostnih papirjev, ki jih izda družba, vključno z njihovimi prednostmi in tveganji, povezanimi z naložbo v vrednostne papirje. Vlaganje v vrednostne papirje družbe vključuje pomembna tveganja, vključno z delno ali popolno izgubo vloženega kapitala in tveganjem, da naložba ne bo prinesla nobenega donosa. Poleg tega ta naložba ne spada med naložbe, za katere bi bilo zakonsko zagotovljeno jamstvo in odškodnine za vlagatelje. Vlagatelji se morajo pred svojo odločitvijo o naložbi podrobno seznaniti s priložnostmi in tveganji, ki jih prinašajo ti vrednostni papirji, ter po potrebi poiskati tudi pravni ali davčni nasvet. Pri tem naj bodo še posebej pozorni na tveganja, ki so v prospektu navedena od strani 12 dalje.

 

DODATNA POJASNILA

Vsi zainteresirani kupci obveznic PV-Invest (Zelena obveznica PV-Invest 2023-2028 s fiksno obrestno mero in Zelena obveznica PV-Invest 2023-2033 s spremenljivo obrestno mero) lahko opravijo sprejem obveznic na trgovalni račun pri bankah in borzno-posredniških družbah. Pogoj za nakup obveznic je odprt trgovalni račun za vrednostne papirje pri eni od bank ali borzno-posredniških družb; če trgovalnega računa še nimate, ga lahko odprete pri bankah in borznoposredniških družbah. Kupci obveznic, ki so vešči spletnega poslovanja, lahko nakup opravijo tudi sami neposredno na naslovu www.mojaelektrarna.com.

Prospekt je na tej povezavi objavljen na spletni strani izdajatelja obveznic PV-Invest GmbH. Predstavitev izdanih obveznic je na voljo na spletni strani podjetja Moja elektrarna d.o.o. na povezavi www.mojaelektrarna.com, in na sedežih obeh podjetij, PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, in Moja elektrarna d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 Maribor. Zainteresiranim vlagateljem lahko predstavitev obveznic pošljemo tudi po elektronski ali navadni pošti. Izdani sta dve obveznici, Zelena obveznica PV-Invest 2023-2028 s fiksno obrestno mero in Zelena obveznica PV-Invest 2023-2033 s spremenljivo obrestno mero. Obseg emisije pri vsaki obveznici znaša 10.000.000 EUR . Zapadlost prve je 15. 11. 2028, druge pa 15. 11. 2033. Obrestna mera pri prvi je 5 % letno, pri drugi pa 3-mesečni EURIBOR + 1 % letno (prvo leto 5 %). Če javna ponudba ne bo predčasno zaključena, traja vpisno obdobje do 15. 6. 2024. Datum izdaje: 30. 10. 2023. Obveznice kotirajo na Dunajski borzi. Plačilno mesto: Baader Bank AG.

 

PROSPEKT, KONČNI POGOJI IN POVZETEK SPECIFIKACIJ

Prospekt, ki ga je 13. oktobra 2023 potrdil luksemburški nadzorni organ za finančne trge, Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF, in o katerem so bili uradno obveščeni avstrijski zvezni organ za finančni nadzor BaFin, avstrijski zvezni organ za nadzor finančnih storitev FMA in slovenski organ ATVP, ter z njim povezani končni pogoji ter povzetka specifikacij so vam na voljo na spodnjih povezavah.

Izdaja obveznic je bila podaljšana do 15. junija 2024. Novi pogoji veljajo od 17. februarja 2024.

Pogoji, ki so veljali do 16. februarja 2024, so na voljo tukaj.

 

Moja elektrarna

 

PV-Invest

 

Oglasna zloženka

 


Občasnik

 

Piškotki

 

Na spletni strani uporabljamo samo nujne piškotke, za katere ne potrebujemo privolitve.

 

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.